Jak se přihlásit?

Předběžné přihlášky se přijímají do 30. září.

Přihlásit se můžete prostřednictvím emailu na jdg@email.cz