Vézelay je francouzská obec v departementu Yonne v Burgundsku. Je významná svým opatstvím s bazilikou Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, které jsou součástí Světového dědictví a stojí na svatojakubské poutní cestě do Compostely .

Opatství Vézelay bylo benediktinské opatství ve Francii. Opatství vzniklo ve středověku a již tehdy se těšilo velké návštěvnosti nejrůznějších poutníků. Pro svou mimořádnou historickou hodnotu bylo celé opatství v čele s bazilikou sv. Máří Magdalény roku 1981 zařazeno do Seznamu světového dědictví UNESCO.

 

"Věčný pahorek" ve Vézelay byl význačným poutním místem: výchozí bod a shromažďovací místo Křižáků, poutníků na cestě do Santiaga de Compostela, ale také a především završení cesty, a tedy konečná stanice těch, kteří putovali za ostatky Svaté Máří Magdalény. Tento klášter, který byl založen v polovině 9. století Girartem z Roussillonu ve vesničce Saint-Père v údolí Vallée de la Cure, byl již v roce 887 na ochranu před vpádem Normanů přemístěn na pahorek.

 

Zástupy lidí sem začaly proudit v 11. století, kdy papež potvrdil pravost ostatků uctívaných jako relikvie Ježíšovy družky. Při stoupání ke klášteru po klikatící se cestě, lemované dvěma řadami starobylých domů tísnících se jeden vedle druhého nad klenutými sklepy, někdejším útočištěm tisíců poutníků, jež zavítali do těchto končin, vám snadno vytane na mysl pestrý dav kajícníků a chromých, princů a vojáků, kazatelů a obchodníků, kteří sem proudili v zástupech vyvržených na cesty při každoročních oslavách a výjimečných událostech: vyhlášení druhé křížové

 výpravy svatým Bernardem v roce 1146, odchod třetí pod velením králů Filipa II. Augusta a Richarda Lvího srdce v roce 1190, následovala výprava vedená svatým Ludvíkem v roce 1248 a 1270, ale také každoroční svátek svaté Máří Magdalény 22. července.
Dne 21. července 1120 tu propukl strašlivý požár, který zničil starou karolínskou chrámovou loď kostela a vyžádal si mnoho obětí. Z jeho rekonstrukce, provedené ve zvláště pohnutém období dějin města – klášter bojoval proti svrchovanosti opatství v Cluny a místní obyvatelé se pravidelně bouřili proti opatovi – vzešla nám známá stavba, vrcholné dílo románského uměleckého slohu, které je zařazeno mezi světové dědictví UNESCO.
Další informace naleznete na: www.vezelaytourisme.com