Pouť do Vezelay

Každý rok koncem října se více než 2000 roverů z celé Evropy vydává na pouť do baziliky sv. Marie Magdalény v burgundském Vezelay. Pouť však rozhodně není vyhrazena jen pro rovery a tak srdečně zveme i Vás k tomuto hlubokému životnímu i duchovnímu zážitku, ke společné pouti za Tím, který je Cesta, Pravda i Život. 

Vzhůru na cestu! 

Pouť do Vezelay pořádá každoročně francouzská asociace skautů Evropy. Samotné putování trvá 3 dny.  Všichni účastníci jsou předem rozděleni do 5 tras (tronçon), které mají různá výchozí místa. Roverské klany putují dva dny samostatně, třetí den se v podvečer všichni sejdou na veliké louce v La Maladrerie nedaleko Vézelay. Zde se všichni utáboří a společně se za tmy vydají do cíle své pouti – baziliky svaté Máří Magdalény na vigilii před slavností Všech svatých. V neděli se koná v bazilice společná slavná mše svatá a po ní u baziliky nástup na zakončení pouti. Jelikož se putování koná vždy na konci října, je pouť svým charakterem „drsnější akcí“. Častý déšť, bláto či zima však jen umocňují prožití celého putování.